Steeds terugkerende issues

Steeds terugkerende issues

Steeds terugkerende issues

Vaak hoor ik mensen inclusief mijzelf verzuchten:“Oh ik heb al zo veel gedaan” en “Houdt het dan nooit op?” Zo veel gedaan, zo hard gewerkt en toch blijft daar iedere keer hetzelfde verdriet, dezelfde overtuiging, dezelfde boosheid of dezelfde angst.

Tijd voor mij als coach om daar eens even helemaal in te duiken. Wat maakt dat sommige dingen zo hardnekkig zijn? Volgens mij zit de oorzaak in het feit dat veel coachingsmethodes zich richten op één gebied. Bijvoorbeeld het mentale gebied (cognitieve therapie), het energetische gebied (healen) of het uiten van gevoelens (analytische therapie).

In mijn therapie/coaching probeer ik zo veel mogelijk op alle gebieden aan te sluiten. Dat heet holistisch coachen. In dit blog beschrijf ik de verschillende gebieden. Per gebied wil ik een aantal zaken uiteenzetten over hoe je met problemen kunt omgaan.

Het eerste gebied het gebied van Zijn en Veiligheid

Het eerste Chakra gaat over veiligheid; over dat je er mag en wil zijn. Dat je goed bent zoals je bent. Als hier de energie niet stroomt, dan heb je te maken met een onveiligheidsgevoel wat resulteert in onzekerheid, wat zich kan uiten in onzeker gedrag of juist in jezelf overschreeuwen. Heel veel mensen hebben als gevolg van afwijzing van anderen ten diepste de overtuiging dat ze hier niet willen zijn of niet goed genoeg zijn. Als je in jouw beginfase van jouw leven onveiligheid hebt ervaren, dan neem je die onveiligheid mee als fundament. Vanuit dat fundament ontwikkel je een grondtoon, van waaruit jij overtuigingen aan neemt. Vanuit die overtuiging ontwikkel je ook gedrag en gedachtes. Het eerste gebied is dus heel belangrijk voor de vorming van jezelf in jouw leven. Zeker bij mensen met steeds terugkerende issues heeft dat vaak te maken met dit eerste gebied.

Zijn hier dingen in misgegaan, dan mag er een stuk heling plaats vinden in deze diepe lagen. Jouw grondtoon mag veranderen. Deze grondtoon heeft vaak vele laagjes. Je kunt hiervoor werken met nieuwe affirmaties. Jouw overtuigingen over hoe jij in het leven staat mogen veranderen.

Om die energie te laten stromen (helen) is het van belang dat je een overtuiging aanneemt en voelt dat jij er mag zijn, dat jij bedoeld bent en dat je goed bent zoals je bent. Je ervaart dan innerlijke veiligheid. Dat kan zelfs in een ogenschijnlijke onveilige situatie.

Het tweede chakra

Het tweede chakra gaat over voelen, het is de zetel van je gevoel. Als je gevoelens wegdrukt worden die hier opgeslagen en dat zorgt er voor dat de energie niet goed stroomt. Veel mensen vinden pijn en verdriet lastig en daarom drukken we het liever weg. In onze westerse maatschappij is voelen een onderbelicht gebeuren. We leren om niet te voelen, maar leven veel meer vanuit onze cognitie. Door weer echt te gaan voelen, hetzij verdriet, boosheid of pijn, kan de energie van dit chakra weer gaan stromen. En mooier nog: door negatieve gevoelens echt te voelen kunnen ze vertrekken. Dus als je verdriet echt toestaat, kan het vertrekken. In onze buik en in ons hart zetelt onze intuïtie en als we die toestaan kunnen we ons door het leven laten leiden. Dus door gevoelens toe te staan en echt te voelen kunnen ze vertrekken. Dat gaat in tegen al je afweer mechanismen en kan dus echt wel spannend zijn. Weet dat als je dingen echt voelt dat ze kunnen vertrekken. De andere manier om opgeslagen pijnen en verdriet te laten vertrekken is er liefde naar toe sturen, helen.

Het derde chakra

Het derde chakra gaat over doen wat je wilt. Het heeft te maken met authenticiteit. Als jij doet wat van origine goed bij jou hoort dan stroomt hier de energie. Vanaf kleins af aan worden we echter in een modus van aanpassing geduwd. Er wordt ons geleerd hoe we ons behoren te gedragen. Op zich is dat natuurlijk nuttig, maar hoe vaak slaan we daar niet in door. Dit is ook de plek waar ons ego zetelt. Het ego labelt ervaringen negatief en komt met een overlevingsmechanisme. Bijvoorbeeld hard werken, je stinkende best doen, steeds meer en beter willen, nooit goed genoeg zijn. Het ego wil controle en laat je leven vanuit angst. Het ego doorzien kan jou dus helpen om jouw steeds terugkerende issues te doorbreken. Door weer echt te gaan doen wat bij jou hoort gaat de energie van dit chakra weer stromen. Je gaat van overleven naar leven. Je komt in overgave en toewijding.

Het vierde chakra

Het vierde chakra gaat over liefde en passie. Waar en van wie houd jij en wat passioneert jou om te doen? Als jij je hart durft te openen dan stroomt hier de energie. We zijn echter geneigd om onszelf te beschermen en dat maakt dat we ons hart toch regelmatig sluiten, hetzij voor

 

onszelf, hetzij voor anderen en als het tegen zit voor onszelf en anderen. Door weer echt te gaan liefhebben en in eerste instantie ons hart te openen voor onszelf en vervolgens ook voor anderen kan hier de energie weer stromen. We doen dit door bewust te worden van onze muurtjes voor ons hart. We kunnen bewust kiezen om onze muurtjes af te breken. Besluiten om weer vrij te zijn om jouw passie te leven is al een heel krachtig besluit wat door gaat werken en jou uiteindelijk de vrijheid gaat geven waar jij naar verlangt. We durven dan het leven te vertrouwen.

Het vijfde chakra

Het vijfde chakra gaat over zeggen wat je te zeggen hebt. Je zelf uiten. Op het moment dat je dat doet stroomt hier de energie. Toch houden we ons vaak in en dan stagneert de energie. We houden ons in uit angst. Want als je zegt wat je te zeggen hebt, kan dat consequenties hebben. Niet zeggen wat je te zeggen hebt, heeft echter zeker consequenties. Door jezelf weer echt te gaan uiten, gewoon te zeggen wat je te zeggen hebt, gaat hier de energie weer stromen. En als je jouw waarheid spreekt ga je voor jezelf staan. We kunnen onze klanten dus uitnodigen om hun eigen klank te laten horen. Om bij zichzelf te zijn en te voelen wat ze willen uiten.

Het zesde chakra

Het zesde chakra gaat over ons denken en onze intuïtie. Op het moment dat je positieve gedachtes hebt en je gedachtes gestoeld zijn op ervaringen in het nu, dan stroomt hier de energie. Toch heeft ons denken vaak een veel te grote negatieve rol. We vliegen met onze gedachten uit het nu en denken al over later. Daarnaast nemen onze gedachtes vaak ook allerlei overtuigingen aan zoals allerlei oordelen over zaken die goed of fout zijn. Er zijn vele methodes om de gedachten bij te sturen:
• Dus focussen op positieve gedachtes (cognitieve gedrags therapie, de kunst van het omdraaien)
• In het nu blijven (Ekkard Tolle)
• Negatieve gedachten deleten (Patty Harpeneau)
• Er niks van vinden (Margo Riphagen)
• Kerkhof gedachten (Margo Riphagen)
• Vraag eens of je gedachten kloppen? (Byron Katie)
• Focussen op wat je wel hebben wil
• Jouw frequentie hoog houden
• Access Tools Merlijn Wolsink
Deze tools zijn nog lang niet volledig. Als je bezig gaat om gedachtes, overtuigingen en gedrag te veranderen zijn er echt heel veel ‘tools’ Dan kan de energie in dit gebied weer stromen.

Het zevende chakra

Het zevende chakra gaat over, dat je weet dat je verbonden bent met een groter geheel. Dat je een onderdeel uitmaakt van een groter plan, dat er een Godsbesef is en dat je verbonden bent met de bron waar je vandaan komt. Als dat er is, dan stroomt de energie. Veel mensen zijn echter die verbinding kwijtgeraakt. En door het kwijt zijn van die verbinding ontstaan er heel veel problemen. We denken dat we het allemaal op eigen kracht moeten doen. Ons ego viert hoogtij dagen en doet er alles aan om het alleen te redden. Door bewust die verbinding te herstellen gaat ook deze energie weer stromen. Als coach kun je de ander die verbinding weer laten voelen. Tevens kun je gesprekken voeren om de ander daarvan bewust te maken. Je helpt de ander om de ego stukken te laten afvallen en de authentieke staat weer aan te nemen. Dit is een staat van acceptatie, rust en liefde. Je gaat dan Leven in afstemming met het grotere geheel, je voelt je gedragen. Jouw leven gaat stromen.

Zoals je ziet zijn er vele redenen waarom je soms van die hardnekkige issues hebt. Het zit letterlijk op vele lagen in vele vormen.

Spiritueel groeien

Om spiritueel te groeien, spelen al deze verschillende niveaus mee. Vaak zie je wel een patroon in de volgorde van transformatie.

  1. Het is goed om in eerste instantie met de gedachtes aan de gang te gaan. Zwakke gedachtes te veranderen en er sterkere gedachtes voor in de plaats te zetten.
  2. Gedrag veranderen
  3. Je uiten
  4. Gevoelens te verwerken. Hetzij door de angst, het verdriet heen bewegen of het helen met liefde.
  5. Je passie gaan leven.Tot deze fase gaat over regie nemen in jouw leven.
  6. De grondtoon veranderen, dus een nieuwe grondtoon aannemen. Het is veilig, het is oké, ik mag zijn wie ik ben.
  7. Verbinding herstellen met het UniversumDeze fase gaat over het loslaten van de regie.
  8. De val van het ego, gaan in overgave en toewijding. In deze fase laat je los op alle niveaus. Je stopt echt met de egomechanisme die je hebt aangenomen. Je stapt terug in de liefde die je was voordat je in afgescheidenheid terecht kwam. Je geeft geen bestaansrecht meer aan iets anders dan je feitelijk bent. Deze fase is een spirituele oefening om steeds door te lopen en alles wat je op de vorige niveaus hebt geleerd toe te passen. In deze fase gaat het echt om alles wat je bedacht hebt los te laten. Dit is een hele spannende fase waarin veel mensen afhaken of blijven hangen. Deze fase vraagt om een ‘straightheid’. Om een doorlopen en doorbewegen richting jouw passie/missie.

En al deze stappen maakt dus gelijk dat we soms issues hebben die steeds in een andere vorm terug komen. Het zijn onze lessen, het maakt dat als we onze lessen leren dat we op een steeds dieper niveau met onszelf verbonden zijn. En al deze levels helpt ons om weer terug te komen in onze authenticiteit.

Contactgegevens

Transformatie Coachen
Margo Riphagen
Oranjepark 4
3311 LR Dordrecht

T: 06 241 119 62

Volg ons op

Back to Top